Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

3.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 184 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

4.

Tynnu'n ôl o Athrofa Crymlyn. pdf icon PDF 217 KB

5.

Cynllun Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru. pdf icon PDF 277 KB

6.

Cytundebau Cartref i Ysgol/Coleg - Amrywio Cytundeb. pdf icon PDF 241 KB

7.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 116 KB

8.

Cynnig Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif - Diweddariad Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon.