Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2022. pdf icon PDF 211 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 203 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y Deyrnas Unedig. pdf icon PDF 478 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin. pdf icon PDF 593 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Y Bwrdd Prosiect Adfywio - Cynigion Prosiect. pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 116 KB

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem-

9.

Parc Busnes Oakdale.