Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 23fed Mawrth 2022. pdf icon PDF 233 KB

Nodi Rhaglen Gwaith Cychwynnol y Cabinet:-

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 187 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

5.

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Cynnig Band B - Adroddiad Gwrthwynebiad Statudol Ar Gyfer: Ysgol Iau Llancaeach/Ysgol Fabanod Llanfabon. pdf icon PDF 298 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynnydd yn Ffioedd Darparwr Gofal Cymdeithasol 2022/2023. pdf icon PDF 170 KB

7.

Cynnig i Gynyddu Tariffau Tocynnau Cerbyd Hacni. pdf icon PDF 271 KB

Dogfennau ychwanegol: