Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cabinet a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2022. pdf icon PDF 315 KB

Nodi Rhaglen Gwaith Cychwynnol y Cabinet:-

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 193 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

5.

Cyhoeddi Data am Fwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2021 - Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017. pdf icon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg 2022-2025. pdf icon PDF 284 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfrif Refeniw Tai – Cynllun Busnes 2022/2023. pdf icon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Statws Cyflwr Tomenni Glo a'r Drefn Archwilio. pdf icon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai. pdf icon PDF 309 KB

Dogfennau ychwanegol: