Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 23fed Chwefror 2022. pdf icon PDF 421 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 122 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

5.

Hyb Dysgu a Chymorth Cymunedol yn Llyfrgell Rhymni. pdf icon PDF 242 KB

6.

Asesiad Perfformiad Corfforaethol - Diweddariad Chwe Mis 2021. pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2021 pdf icon PDF 446 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Pum Mlynedd ar gyfer y Gymraeg 2022-2027 pdf icon PDF 383 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Datblygu Canolfan Ymwelwyr Aml-bwrpas ym Mharc Penallta. pdf icon PDF 395 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect. pdf icon PDF 403 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 205 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem:-

12.

Y Bwrdd Prosiect Adfywio - Cronfa Caffael Tir.