Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 9fed Chewfror 2022. pdf icon PDF 233 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 129 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Cynnig Datblygiad Preswyl - Hen Ysgol Gyfun Oakdale. pdf icon PDF 263 KB

6.

Ailddatblygu Arfaethedig Hen Gartref Gofal Tŷ Darran, Rhisga pdf icon PDF 254 KB

7.

Cynnig Cynllun Prydles Llywodraeth Cymru pdf icon PDF 536 KB

8.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden A Lletygarwch 2022/2023 Llywodraeth Cymru pdf icon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw yr Awdurdod Cyfan (Mis 9) pdf icon PDF 289 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynigion Y Gyllideb Ar Gyfer 2022/23 A'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig pdf icon PDF 606 KB

Dogfennau ychwanegol: