Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.


Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 26fed Ionawr 2022. pdf icon PDF 394 KB

I Nodi Rhaglen Gwaith Cychwynnol y Cabinet.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 360 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

5.

Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023. pdf icon PDF 388 KB

6.

Adroddiad terfynol gan y Grwp Gorchwyl a Gorffen ar Daliadau Gofal Dibreswyl. pdf icon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad o Barthau Cerddwyr a Beicwyr Arbrofol y tu allan i ysgolion (strydoedd ysgol). pdf icon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

B4251 Ynys-Ddu I Wyllie - Gwaith Gwella'r Briffordd. pdf icon PDF 329 KB