Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 8fed Rhagfyr 2021. pdf icon PDF 228 KB

 

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 116 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

5.

Uwchgynllun Drafft Coridor Trecelyn i Risga (Cymoedd Isaf Ebwy a Sirhywi). pdf icon PDF 311 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Map Rhwydwaith Teithio Llesol. pdf icon PDF 563 KB