Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 24 Tachwedd 2021. pdf icon PDF 220 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 276 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt.

5.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032. pdf icon PDF 399 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

COVID-19 – Fframwaith Adferiad Economaidd. pdf icon PDF 290 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Sylfaen Treth y Cyngor 2022/2023. pdf icon PDF 264 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gweithredu Datrysiad Cyfarfod Hybrid. pdf icon PDF 261 KB

9.

Cyfundrefnau Torri Glaswellt. pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol: