Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 29 Medi 2021. pdf icon PDF 227 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Rhaglen Gwaith Ymlaen y Cabinet. pdf icon PDF 369 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

5.

Parcio Ceir yn y Twyn, Caerffili a Chefn y Stryd Fawr, Coed Duon. pdf icon PDF 258 KB

6.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Band B - Diweddariad ar Gam 2. pdf icon PDF 267 KB

7.

Dileu Dyledion Dros £20,000 - Ôl-ddyledion Cyfraddau Busnes ar gyfer Cwmnïau Cyfyngedig. pdf icon PDF 228 KB

8.

Cynnig i Ddatblygu Dau Gyfleuster Seibiant Newydd. pdf icon PDF 498 KB

9.

Canlyniad Ymgynghoriad Cyhoeddus Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga. pdf icon PDF 168 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect. pdf icon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol: