Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 15 Medi 2021. pdf icon PDF 224 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 293 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Strategaeth Datblygu'r Gweithlu 2021-24. pdf icon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Lles Gweithwyr 2021-24. pdf icon PDF 195 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Trefniadau cau dros y Nadolig 2021. pdf icon PDF 146 KB

8.

Adroddiad Atodol – Rheoli Risg Adeiladu a Gwasanaethu ar Lefel Rhybudd Sero. pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Bid Cyllido Gwaith Ffrwd Montclaire Avenue. pdf icon PDF 295 KB

Dogfennau ychwanegol: