Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 21 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 222 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 368 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt-  

5.

Taliadau Parcio Ceir. pdf icon PDF 345 KB

6.

Fframwaith Strategol ar gyfer Adferiad - Cynnydd. pdf icon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rheoli Risg Adeiladau a Gwasanaethau ar Lefel Rhybudd Sero. pdf icon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol: