Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 1 Medi 2021. pdf icon PDF 232 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 285 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect. pdf icon PDF 270 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Prosbectws a Chynllun Datblygu Rhaglenni Llywodraeth Cymru (PDP). pdf icon PDF 771 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Darparu Cynllun Buddion a Chydnabod Staff. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhyddid y Fwrdeistref - Enillwyr Olympaidd. pdf icon PDF 216 KB

9.

Prawf lles y cyhoedd. I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw'r cyfarfod ar agor i'r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai'r cyfarfod gael ei gau i'r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o'r eitem- pdf icon PDF 118 KB

Derbyn eitem frys ac eithriedig: -

 

10.

Adroddiad Gorwario Cost – Y Lawnt, Rhymni.