Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans-Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion. 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 9 Mehefin 2021. pdf icon PDF 256 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 332 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt:-

5.

Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect. pdf icon PDF 259 KB

6.

Fferm Solar Cwm Ifor. pdf icon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol Swyddfa Archwilio Cymru - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 241 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Alldro Cyfalaf Dros Dro 2020/21. pdf icon PDF 264 KB

9.

Adolygiad O Ddarparu Llywodraethu Da: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun Atal ac Ymateb I Covid-19 Gwent. pdf icon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol: