Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

Blaenraglen Waith y Cabinet - Nodi

 

3.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 296 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

4.

Cyllid Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Economïau Lleol a Rhanbarthol - Y Gronfa Codi’r Gwastad, Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig a Chronfa Adfywio Cymunedol y Deyrnas Unedig. pdf icon PDF 517 KB

5.

Cynnig Cyllido A469 Troedrhiw'r-fuwch. pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol: