Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 7 Ebrill 2021. pdf icon PDF 277 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet - Nodi

.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 249 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) 2021-2022. pdf icon PDF 262 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad 6-mis Strategaeth Drawsnewid Tîm Caerffili –Yn Well Gyda'n Gilydd. pdf icon PDF 822 KB

7.

Diweddariad Chwe Mis Asesiad Perfformiad Corfforaethol 2020. pdf icon PDF 392 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect. pdf icon PDF 402 KB

9.

Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn. pdf icon PDF 891 KB