Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion. 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 17 Mawrth 2021. pdf icon PDF 209 KB

4.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 24 Mawrth 2021. pdf icon PDF 237 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet - Nodi

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 459 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

6.

Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon. pdf icon PDF 381 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod. pdf icon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif – Cynnig Cam 2 ar gyfer Canolfan i Ddysgwyr Agored i Niwed. pdf icon PDF 252 KB

9.

Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif – Cynnig Cam 2 ar gyfer Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon. pdf icon PDF 254 KB

10.

Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif – Cynnig Cam 2 ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin. pdf icon PDF 253 KB

11.

Adolygiad o Drefniadau Rheoli Contractau yn y Gwasanaethau Gwastraff. pdf icon PDF 389 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gweithio Hyblyg – Adroddiad Diweddaru. pdf icon PDF 484 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Diweddariad ar Waith Adolygu Fflyd a Phontio I Gerbydau Allyriadau Isel Iawn. pdf icon PDF 253 KB