Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 27 Ionawr 2021. pdf icon PDF 208 KB

Nodi - Blaenraglen Waith y Cabinet.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 331 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Polisi Rheoli Legionella pdf icon PDF 369 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Beicio i'r Gwaith pdf icon PDF 382 KB

7.

Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili - Crynodeb o Archwiliad Blynyddol 2020. pdf icon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2021/2022. pdf icon PDF 501 KB