Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jo Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cabinet a gynhaliwyd ar 6 Ebrill 2024. pdf icon PDF 229 KB

4.

Cabinet Arbennig a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2024. pdf icon PDF 225 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 347 KB

Derbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

6.

Blaenoriaethau'r Fforwm Ieuenctid. pdf icon PDF 371 KB

7.

Diweddariad Chwe Mis ar Gwynion Corfforaethol a ddaeth i law ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2023 a 30 Medi 2023. pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Addasu Cronfeydd wrth Gefn Wedi'u Clustnodi’r Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 139 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Polisïau Iechyd a Diogelwch. pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol: