Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jo Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffir Cynghorwyr a Swyddogion o’u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw gysylltiad(au) personol a/neu ragfarnllyd mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar y rhaglen yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a’r Cod Ymddygiad ar gyfer y ddau. Cynghorwyr a Swyddogion.

Cymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 26 Gorffennaf 2023. pdf icon PDF 262 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 352 KB

Derbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

5.

Strategaeth Datblygu A Llywodraethu - ‘Adeiladu Gyda’n Gilydd’. pdf icon PDF 857 KB

6.

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf Am Gynllun Gwasanaeth Y Gaeaf. pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2022/23 - Asesiad Perfformiad Corfforaethol. pdf icon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Gorfodaeth Dioelu'r Cyhoedd 2022/23. pdf icon PDF 337 KB

9.

Cod Trefniadaeth Ysgol 2018 - Cynnig Ar Gyfer Cau Ysgol Fabanod Cwm Glas. pdf icon PDF 140 KB

10.

Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth Y Du – Trosglwyddo Prosiectau. pdf icon PDF 274 KB

Dogfennau ychwanegol: