Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jo Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffir Cynghorwyr a Swyddogion o’u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw gysylltiad(au) personol a/neu ragfarnllyd mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar y rhaglen yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a’r Cod Ymddygiad ar gyfer y ddau. Cynghorwyr a Swyddogion.

 

Cymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 12 Gorffennaf2023. pdf icon PDF 239 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 356 KB

Derbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

5.

Cyfleoedd Dydd pdf icon PDF 582 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gorchymyn Rheoleiddio Traffig o ran Terfynau Cyflymder Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 332 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Map Llwybr i Hysbysu Ein Strategaeth Adnoddau a Gwastraff. pdf icon PDF 2 MB

8.

Fframwaith Adfer Economaidd, COVID-19 - Adroddiad Monitro. pdf icon PDF 270 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Delwyr Metel Sgrap, Bridwyr Cŵn, A Thrwyddedu Gweithgareddau Sy'n Ymwneud â Ffioedd Trwyddedu Anifeiliaid 2023/24 A Phenderfynu ar Bennu Ffioedd yn y Dyfodol. pdf icon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Alldro Cyllideb Refeniw Dros Dro ar gyfer 2022/23. pdf icon PDF 460 KB