Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cabinet 16 Tachwedd 2022. pdf icon PDF 235 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 220 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

5.

Asesiad Perfformiad Corfforaethol 2021/22. pdf icon PDF 317 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Hunanasesu Drafft Ar Gyfer 2021/22. pdf icon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Ar Ddatgarboneiddio Cerbydau'r Fflyd A Pholisïau Cysylltiedig. pdf icon PDF 255 KB

8.

Strategaeth Seiberddiogelwch 2022-2025. pdf icon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Ar Yr Agenda Diwygio Caffael Ac I Ymestyn Rhaglen Gaffael (Strategaeth) Y Cyngor Am Gyfnod O Hyd At Ddeunaw (18) Mis. pdf icon PDF 259 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Strategaeth Addysg. pdf icon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cyfnod Cau'r Y Nadolig. pdf icon PDF 212 KB