Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 19 Hydref 2022. pdf icon PDF 259 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 219 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

l Hysbysiad o Gynnig - Ailasesu penderfyniad y Cabinet ar 9 Chwefror 2022 - B4251 Ynysddu i Wyllie – Gwaith Gwella'r Briffordd pdf icon PDF 338 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygu Goleuadau Stryd. pdf icon PDF 515 KB

7.

Cartrefi Caerffili - Rhaglen Ddatblygu. pdf icon PDF 268 KB

8.

Datblygiad Ty Darran - Cytundeb Gwasanaethau Cyn-Adeiladu gan gynnwys Gwaith Galluogi pdf icon PDF 281 KB

9.

Adroddiad Bioamrywiaeth Caerffili 2022. pdf icon PDF 313 KB

Dogfennau ychwanegol: