Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

3.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 380 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

4.

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy – Adroddiad Diweddaru Ehangiad Ysgol Cae'r Drindod. pdf icon PDF 247 KB

5.

Fferm Solar Cwm Ifor. pdf icon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar Weithio Ystwyth. pdf icon PDF 281 KB

7.

Llunio'r Polisi ar Gasglu Arian Parod. pdf icon PDF 237 KB

8.

Diwygiadau i Awdurdodi Swyddogion o fewn Is-adran Diogelu'r Cyhoedd a Chymeradwyaeth i Drefniadau Gorfodaeth Cyfatebol rhwng Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.. pdf icon PDF 214 KB

9.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach. pdf icon PDF 261 KB

Dogfennau ychwanegol: