Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 6fed Ebrill 2022 pdf icon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 13fed Ebrill 2022. pdf icon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt

6.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2021-2022. pdf icon PDF 328 KB

Dogfennau ychwanegol: