Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 12fed Ionawr 2022. pdf icon PDF 269 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 215 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Adroddiad Ymgysylltu â'r Gymuned: Canolfan i Ddysgwyr Agored i Niwed (Uned Atgyfeirio Disgyblion). pdf icon PDF 389 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Adroddiad Ymgysylltu â'r Gymuned: Ysgol Gynradd Plasyfelin. pdf icon PDF 387 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Adroddiad ar yr Ymgynghoriad: Ysgol Iau Llancaeach/Ysgol Fabanod Llanfabon. pdf icon PDF 388 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Diweddariad - Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon. pdf icon PDF 290 KB

9.

Recriwtio Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy yn Nhîm ar Ddyletswydd mewn Argyfwng De-ddwyrain Cymru. pdf icon PDF 267 KB

10.

Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021. pdf icon PDF 142 KB