Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 27 Hydref 2021. pdf icon PDF 228 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 343 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi – Diweddariad Cynnydd 12 Mis. pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Prosiect Digartrefedd. pdf icon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus - Rheoli Cŵn ar Gaeau Chwaraeon. pdf icon PDF 265 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ac Yfed mewn Man Cyhoeddus. pdf icon PDF 398 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Grwpiau Rheoli Canol Trefi. pdf icon PDF 387 KB

10.

Waliau cefn George Street, Cwmcarn. pdf icon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun Lleihau Prisiau Bysiau Caerffili. pdf icon PDF 241 KB