Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 10 Tachwedd 2021. pdf icon PDF 242 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 360 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Diweddariad 6-mis y Strategaeth Drawsnewid ‘Tîm Caerffili - Gwell Gyda'n Gilydd’. pdf icon PDF 840 KB

6.

Cyfundrefnau Torri Glaswellt. pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynnig Cyflogadwyedd Rhanbarthol. pdf icon PDF 378 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhyddhad Ardrethi Busnes - Cyllid LlC. pdf icon PDF 243 KB

9.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 112 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem-

10.

Y Lawnt, Rhymney - Materion Cwlfert a gor-rediad costau wedi hynny.