Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 21 Ebrill 2021. pdf icon PDF 299 KB

4.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 19 Mai 2021. pdf icon PDF 222 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 341 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -  

6.

Strategaeth TGCh arfaethedig. pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020-2021. pdf icon PDF 335 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Gwirfoddoli i Weithwyr. pdf icon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Buddsoddiad ym Mharc Virginia/Ail ddosbarth ategol yn Ysgol Gyfun Cenydd Sant ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod. pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Polisi Prisio Hyb Athletau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

Eitem frys – Nid yn destun galw i mewn: -

 

11.

Dileu'r Gwasanaeth Ieuenctid o'r Brydles a'r Defnydd O Sefydliad Crymlyn. pdf icon PDF 523 KB

Dogfennau ychwanegol: