Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.. 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 9 Rhagfyr 2020. pdf icon PDF 248 KB

4.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 16 Rhagfyr 2020. pdf icon PDF 155 KB

To note the Cabinet Forward Work Programme.

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 329 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

 

6.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 202 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Polisi Gwerthu Gorfodol. pdf icon PDF 198 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dyfarniad Cyflog Athrawon 2020/21. pdf icon PDF 255 KB

9.

Cynigion Cyllideb Drafft ar gyfer 2021/22. pdf icon PDF 473 KB

Dogfennau ychwanegol: