Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

3.

Datganiad Ymholiadau Archwilio Cymru 2022/23 pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Canlyniad yr ymgynghoriad – Cynigion i Weithredu Premiymau Treth y Cyngor ar Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi. pdf icon PDF 511 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pleidleisiau - Cyngor 27ain Mawrth 2024. pdf icon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol: