Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

3.

Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 31 Mawrth 2035 - Strategaeth a Ffefrir. pdf icon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Pleidleisiau - Cyngor Arbennig 29 Medi 2022. pdf icon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol: