Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

3.

Adroddiad Strategaeth Cyfalaf 2023/2024 pdf icon PDF 263 KB

4.

Strategaeth Flynyddol Rheoli'r Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a'r Polisi Darparu Refeniw Isaf ar gyfer 2023/2024. pdf icon PDF 356 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynigion Cyllideb 2023/24. pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Penderfyniad Gosod Treth y Cyngor 2023/24. pdf icon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Pleidleisiau - Cyngor Arbennig 23 Chwefror 2023. pdf icon PDF 325 KB

Dogfennau ychwanegol: