Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyngor 16eg Mawrth 2022. pdf icon PDF 152 KB

7.

Cyngor 24eg Mawrth 2022. pdf icon PDF 152 KB

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

9.

Rhaglen Sefydlu Aelodau 2022. pdf icon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Newidiadau i'r Protocol Absenoldeb Teuluol Ar Gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol. pdf icon PDF 323 KB

11.

Pleidleisiau - Cyngor 12fed Ebrill 2022. pdf icon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol: