Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cyngor ar 26 Ionawr 2022. pdf icon PDF 354 KB

7.

Cyngor Arbennig ar 24 Chwefror 2022. pdf icon PDF 387 KB

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

 

Cwestiwn gan y Cynghorydd S. Morgan i'r Aelod Cabinet dros Gynaliadwyedd, Cynllunio a Fflyd, y Cynghorydd A. Whitcombe.

 

A all yr Aelod Cabinet dros Gynaliadwyedd, Cynllunio a Fflyd amlinellu'r hyn y mae'r Cyngor yn ei wneud i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd?

 

 

To receive and consider the following reports: - 

9.

Hysbysiad o Gynnig – Hebryngwyr Croesfannau Ysgolion. pdf icon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Hysbysiad o Gynnig – Sefyll Dros Ymddygiad Treth Cyfrifol. pdf icon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Hysbysiad o Gynnig – Wcráin. pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol – Asesiad o Anghenion y Boblogaeth. pdf icon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Trefniadau Cydweithredol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Mabwysiadu a Maethu Cymru (Awdurdodau Lleol). pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Polisi Tâl 2022/23. pdf icon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Cyflwyniad Crynhoi'r Flwyddyn.

16.

Pleidleisiau - Cyngor 16eg Mawrth 2022. pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol: