Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

3.

Adroddiad Strategaeth Gyfalaf 2022/2023. pdf icon PDF 268 KB

4.

Strategaeth Flynyddol Rheoli’r Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer 2022/23. pdf icon PDF 701 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynigion Y Gyllideb Ar Gyfer 2022/23 A'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig. pdf icon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Penderfyniad Gosod Treth y Cyngor 2022/23. pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Pleidleisiau - Cyngor 24ain Chwefror 2022. pdf icon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol: