Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

3.

Datganiad Ariannol 2020/21. pdf icon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad o Reoliadau Llywodraeth Cymru i Sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol a Newidiadau Canlyniadol i Gydbwyllgor Rhanbarth Prifddinas Caerdydd. pdf icon PDF 454 KB

5.

Pleidleisiau - Cyngor Arbennig 14 Hydref 2021. pdf icon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol: