Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

6.

Cynhaliwyd Cyngor Arbennig ar 24 Chwefror 2021. pdf icon PDF 556 KB

7.

Cynhaliodd y Cyngor ar y 2 Mawrth 2021. pdf icon PDF 283 KB

8.

Cynhaliwyd Cyngor Arbennig ar 18 Mawrth 2021. pdf icon PDF 222 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

9.

Cytundeb Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cysylltiedig, Cystadleuol, Gwydn - Cyflwyniad

10.

Adolygiad o Lefelau Gwasanaeth a Phrosesau Gwneud Penderfyniadau ar gyfer Swyddogaethau Chynllunio'r Gwasanaeth Cynllunio o ran Rheoli Datblygu a Gorfodi Cynllunio pdf icon PDF 324 KB

Dogfennau ychwanegol:

I nodi'r adroddiad canlynol a ystyriwyd yn eitem frys gan y Cabinet: -

11.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Llywodraeth Cymru 2021/2022. pdf icon PDF 198 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhaglen Safleoedd Strategol Llywodraeth Cymru – Cyfleoedd I Ness Tar, Caerffili. pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Pleidleisiau - Arbennig y Cyngor 13 Ebrill 2021. pdf icon PDF 184 KB

Dogfennau ychwanegol: