Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cyhoeddiadau’r Maer.

3.

I dderbyn deisebau o dan Reol Gweithdrefn 28(3).

4.

Cyflwyno Gwobrau.

5.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

6.

Cyngor Arbennig 29 Medi 2022. pdf icon PDF 174 KB

7.

Cyngor 4 Hydref 2022. pdf icon PDF 356 KB

8.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10 (2).

Cwestiwn gan y Cynghorydd L. Phipps i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. Morgan.

 

A wnaiff yr Arweinydd roi datganiad ar sut y bydd datganiad hydref diweddar y Canghellor yn effeithio ar gyllideb y Cyngor?

 

 

9.

I dderbyn ac i ateb cwestiynau a dderbyniwyd o dan Reol Gweithdrefn 10(4).

Cwestiwn gan y Cynghorydd D. Ingram-Jones i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau, y Cynghorydd C. Andrews

 

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau esbonio beth mae CBSC yn ei wneud i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn y cyfnod anodd hwn?

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

10.

Capasiti'r Gweithlu a Heriau Cysylltiedig. pdf icon PDF 564 KB

11.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Llythyr Blynyddol 2021/22. pdf icon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Rhanbarthol ar Sefydlogrwydd y Farchnad 2022-2025. pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cronfa Integreiddio Rhanbarthol. pdf icon PDF 277 KB

14.

Pleidleisiau - Cyngor 24ain Tachwedd 2022. pdf icon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol: