Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

3.

Adroddiad Strategaeth Gyfalaf 2021/2022. pdf icon PDF 205 KB

4.

Strategaeth Flynyddol Rheoli Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer 2021/22. pdf icon PDF 709 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2021/22 a'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig. pdf icon PDF 202 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Penderfyniad Gosod Treth y Cyngor 2021/22. pdf icon PDF 217 KB

I nodi'r adroddiad canlynol a ystyriwyd yn eitem frys gan y Cabinet: -

 

7.

Cynllun Brys ar gyfer Bysiau (BES) -Cynnig i Gofrestru ar gyfer BES 2. pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Pleidleisiau - Arbennig y Cyngor 24 Chwefror 2021. pdf icon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol: