Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd James Pritchard

Cynghorydd James Pritchard

Profile image for Cynghorydd James Pritchard

Teitl: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Isadeiledd ac Eiddo

Plaid: LLafur

Ward: Morgan Jones

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Penallta House
Tredomen
Ystrad Mynac
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864400

Ffôn Symudol:  07854 348033

E-bost:  jamespritchard@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd James Pritchard fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio

 

Cynnal a Chadw'r Priffyrdd a Llwybrau Troed

Strwythurau'r Priffyrdd

Trafnidiaeth, Traffig a Rheoli'r Rhwydwaith.

Cynnal a Chadw yn Ystod y Gaeaf

Meysydd Parcio/Gorfodi Parcio

Atal a Rheoli Llifogydd

Rheoli Cyfleusterau

Eiddo