Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Derek Havard

Cynghorydd Derek Havard

Profile image for Cynghorydd Derek Havard

Plaid: LLafur

Ward: Bedwas, Tretomos a Machen

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
75 Ridgeway
Machen
Caerffili
CF83 8RD

Ffôn:  029 20866079

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

E-bost:  derekhavard@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Derek Havard fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol