Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Tachwedd, 2021 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Adroddiad Drafft Panel Taliadau Annibynnol Cymru 2022/23.

  • Cynghorydd Martyn Paul James - Personal - Fe wnaeth ddatgan buddiant personol yn unig gan fod y mater yn ymwneud â Thaliadau Cydnabyddiaeth Aelodau yr oedd gollyngiad yn bodoli eisoes ar ei gyfer yn y Cod i Aelodau.

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Martyn Paul James - Personal - All Councillors declared a personal interest only as the report relates to the payment of salaries and allowances for elected members.