Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 13eg Ebrill, 2021 5.00 pm - Cyngor

9. Cytundeb Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cysylltiedig, Cystadleuol, Gwydn - Cyflwyniad

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal - Datganodd y Cynghorydd Andrew Whitcombe fuddiant personol fel Aelod o Gydbwyllgor Craffu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.