Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 7fed Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

10. Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif – Cynnig Cam 2 ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin.

  • Cynghorydd Shayne Cook - - Datganodd y Cynghorydd S. Cooke fuddiant personol yn Eitem fel Llywodraethwr Awdurdod Lleol yr Ysgol, ond roedd modd iddo aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.

Meeting:  Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

5. Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) 2021-2022.

  • Cynghorydd Shayne Cook - - Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol yn Eitem fel Cyfarwyddwr Bwrdd Cwmni a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.

Meeting:  Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

8. Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect.

  • Cynghorydd Shayne Cook - - Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol a rhagfarnol yn Eitem 8 ar yr Agenda – Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect gan fod perthynas yn cael ei gyflogi gan Coffi Vista a gadawodd y cyfarfod yn ystod ei ystyriaeth.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 10.30 am - Cabinet

6. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Band B - Diweddariad ar Gam 2.

  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal - Datganodd y Cynghorydd Cook fuddiant personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd Plasyfelin, felly nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac y gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r Bleidlais.