Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 7fed Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

7. Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod.

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - - Cyhoeddodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem 7 ar yr Agenda – Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod gan fod plentyn i ffrind agos yn chwarae i Glwb Rygbi Penallta, a gadawodd y cyfarfod ar gyfer yr eitem honno.

Meeting:  Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

5. Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) 2021-2022.

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - - Datganodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol yn Eitem fel Cyfarwyddwr Bwrdd Cwmni a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.