Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Adroddiad Ymgysylltu â'r Gymuned: Ysgol Gynradd Plasyfelin.'

  • Cynghorydd James Pritchard - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd J. Pritchard, a oedd yn bresennol i arsylwi ar y cyfarfod, fuddiant fel Is-gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Plasyfelin.