Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cynllun Prosiect Digartrefedd.'

  • Cynghorydd Steve Skivens - Personal - Datganodd y Cynghorydd S. Skivens fuddiant personol fel ymddiriedolwr hirdymor Canolfan Cyngor ar Bopeth Caerffili ac arhosodd yn y cyfarfod wrth i'r eitem gael ei ystyried.