Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod.'

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - - Cyhoeddodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem 7 ar yr Agenda – Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod gan fod plentyn i ffrind agos yn chwarae i Glwb Rygbi Penallta, a gadawodd y cyfarfod ar gyfer yr eitem honno.