Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif – Cynnig Cam 2 ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin.'

  • Cynghorydd Shayne Cook - - Datganodd y Cynghorydd S. Cooke fuddiant personol yn Eitem fel Llywodraethwr Awdurdod Lleol yr Ysgol, ond roedd modd iddo aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.